Kinetic Control - Moduły: L1 + L2 Kręgosłup szyjny, bark + Master Class

Celem szkolenia jest przedstawienie usystematyzowanego procesu oceny, rozumowania klinicznego i reedukacji ruchu dla odcinka szyjnego i barku. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują z pacjentami i znają podstawowe pojęcia z fizjoterapii, z wykształceniem co najmniej licencjata.

O szkoleniu

 
Cel szkolenia Efekty

Celem szkolenia jest przedstawienie usystematyzowanego procesu oceny, rozumowania klinicznego i reedukacji ruchu dla odcinka szyjnego i barku. Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę z zakresu oceny niekontrolowanego ruchu w obrębie odcinka szyjnego i barkowego, ze strategii i technik umożliwiających osiągnięcie optymalnego poziomu kontroli motorycznej i funkcji przez pacjenta w niskim i wysokim progu umożliwiając powrót do pełnej sprawności, umie postawić diagnozę dotyczącą niekontrolowanego ruchu, dobrać odpowiednie strategie do skorygowania zaburzeń, diagnozować i klasyfikować ruch w odniesieniu do bólu z perspektywy zaburzenia kontroli motorycznej na poziomie lokalnym i globalnym, ma umiejętność argumentowania słownego i naukowego motywującego do systematycznego treningu, łączenia poznanych metod z innymi w pracy z pacjentem dla najlepszego efektu fizjoterapii.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu oceny niekontrolowanego ruchu w obrębie odcinka szyjnego i barku, ze strategii i technik umożliwiających osiągnięcie optymalnego poziomu kontroli motorycznej i funkcji przez pacjenta w niskim i wysokim progu umożliwiając powrót do pełnej sprawności. Będzie potrafił w sposób uporządkowany i kompetentny przeprowadzić diagnostykę kliniczną odcinka kręgosłupa szyjnego umożliwiającą dobór precyzyjnej terapii, oceniać, diagnozować i klasyfikować ruch w odniesieniu do bólu z perspektywy zaburzenia kontroli motorycznej na poziomie lokalnym i globalnym. Będzie posiadał umiejętność argumentowania słownego i naukowego motywującego do systematycznego treningu, łączenia poznanych metod z innymi w pracy z pacjentem dla najlepszego efektu fizjoterapii.

Program szkolenia

 
Szkolenie trwa 6 dni i będzie zawierało:
 • Wprowadzenie do koncepcji KC
 • Anatomia i funkcjonalny podział mięśni w odcinku szyjnym
 • Ocena statyczna pacjenta
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli kierunku ruchu w odcinku szyjnym
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli translacji w odcinku szyjnym
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli zakresu ruchu w odcinku szyjnym
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli elongacji w odcinku szyjnym
 • Programowanie kompleksowej terapii dla dysfunkcji odcinka szyjnego
 • Anatomia i funkcjonalny podział mięśni w obręczy barkowej
 • Ocena ustawienia obręczy barkowej
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli translacji w obręczy barkowej
 • Różnicowanie diagnostyczne dysfunkcji barku
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli kierunku ruchu w obręczy barkowej oraz rytmu ramienno-łopatkowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli zakresu ruchu w obręczy barkowej
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli elongacji
 • Integracja do funkcji na wybranych przykładach
 • Master class – przypadki kliniczne (praktyka)

Work & Training Service

 • tel: 17 222 69 51
 • fax: 17 222 01 52
 • email: biuro@workts.pl

 • Sielec 1 A
  39-120 Sędziszów Małopolski
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…