Kinetic Control - Moduły: L1+L2 Kręgosłup Lędźwiowy i biodro + Master Class

Celem szkolenia jest przedstawienie usystematyzowanego procesu oceny, rozumowania klinicznego i reedukacji ruchu dla odcinka lędźwiowego i biodra. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują z pacjentami i znają podstawowe pojęcia z fizjoterapii, z wykształceniem co najmniej licencjata.

O szkoleniu

 
Cel szkolenia Efekty

Celem kursu jest przedstawienie usystematyzowanego procesu oceny, rozumowania klinicznego i reedukacji ruchu dla odcinka lędźwiowego i biodra. Po jego ukończeniu uczestnik posiada wiedzę z zakresu oceny ruchu odcinka lędźwiowego i biodra, diagnostyki i interpretacji relacji pomiędzy strukturą a kontrolą motoryczną. Umie identyfikować u pacjentów przyczyny bólu i dysfunkcji w układzie ruchu, diagnozować etiologie przeciążeń mechanicznych wpływających na towarzyszące symptomy, wydolność globalnego systemu stabilizatorów. Ma umiejętność indywidualizowania terapii w oparciu o profil pacjenta (antropometria, wykonywana praca), aby terapia była wielowymiarowa i funkcjonalna, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Szkolenie przeznaczone dla osób, które mają ukończony minimum licencjat z fizjoterapii.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu oceny ruchu odcinka lędźwiowego i biodra, diagnostyki i interpretacji relacji pomiędzy strukturą a kontrolą motoryczną.

Będzie potrafił oceniać, diagnozować i klasyfikować ruch w odniesieniu do bólu z perspektywy zaburzenia kontroli motorycznej na poziomie globalnym i z perspektywy dysbalansu mięśniowego, diagnozować etiologie przeciążeń mechanicznych wpływających na towarzyszące symptomy, wydolność globalnego systemu stabilizatorów.

Będzie posiadał umiejętność indywidualizowania terapii w oparciu o profil pacjenta (antropometria, wykonywana praca), aby terapia była wielowymiarowa i funkcjonalna, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Program szkolenia

 
I zjazd - 4 dni Kręgosłup Lędźwiowy i biodro
 • Wprowadzenie
 • Ocena postawy w relacji do odcinka lędźwiowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli kierunku zgięcia odcinka lędźwiowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli kierunku wyprostu odcinka lędźwiowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli kierunku rotacji odcinka lędźwioweo (Master Class)
 • Ocena postawy w relacji do stawu biodrowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kontroli kierunku zgięcia i wyprostu w stawie biodrowym
 • Analiza, ocena, diagnostyka i terapia kierunku rotacji w stawie biodrowym
 • Integracja terapii kontroli kierunku ruchu w obrębie dolnego kwadrantu i odcinka lędźwiowego (Master Class)
II zjazd – 4 dni Kręgosłup Lęźdzwiowy i biodro
 • Wprowadzenie
 • Anatomia i funkcjonalny podział mięśni odcinka lędźwiowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka kontroli zakresu ruchu oraz kontroli elastyczności dla zgięcia
 • Analiza, ocena, diagnostyka kontroli zakresu ruchu oraz kontroli elastyczności dla wyrostu
 • Analiza, ocena, diagnostyka kontroli zakresu ruchu oraz kontroli elastyczności dla rotacji
 • Anatomia i funkcjonalny podział mięśni stawu biodrowego
 • Analiza, ocena, diagnostyka kontroli zakresu ruchu oraz kontroli elastyczności dla zgięcia i wyprostu
 • Analiza, ocena, diagnostyka kontroli zakresu ruchu oraz kontroli elastyczności dla rotacji (Master Class)
 • Integracja dysbalansu mięśniowego w obrębie kończyny dolnej i odcinka lędźwiowego (Master Class)

Work & Training Service

 • tel: 17 222 69 51
 • fax: 17 222 01 52
 • email: biuro@workts.pl

 • Sielec 1 A
  39-120 Sędziszów Małopolski
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…