FDM NEURO

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i umiejętności fizjoterapeutycznych o metodę FDM Neuro, która przedstawia proces terapii na poziomie układu neuro-powięziowego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują z pacjentami i znają podstawowe pojęcia z fizjoterapii, z wykształceniem co najmniej technicznym, które mają za sobą kurs z podstaw FDM (Intensywny lub trzech szkoleń modułowych FDM 1,2 i 3).

O szkoleniu

 
Cel szkolenia Efekty

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności fizjoterapeutycznych o metodę FDM Neuro, która przedstawia proces terapii na poziomie układu neuro-powięziowego. Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę z zakresu podstaw diagnostyki pacjenta neurologicznego, technik FDM Neuro w leczeniu i terapii dziecka, powięzi powierzchownej, powięzi trzewnej, receptorów powięziowych, anatomii palpacyjnej. Umie wykorzystywać techniki rozwijające leczenie dystorsje fałd w obrębie kończyny dolnej i kręgosłupa lędźwiowego, wykorzystywać techniki FDM w leczeniu pacjenta neurologicznego w regionie szyi i regionu otworu podpotylicznego. Ma umiejętność integracji poznanych technik i wiedzy w celu leczenia pacjenta z problemem spastycznego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny dolnej i górnej, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Uczestnik szkolenia nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu: powięzi powierzchownej, powięzi trzewnej, receptorów powięziowych, podstaw diagnostyki pacjenta neurologicznego, anatomii palpacyjnej, technik dystorsji continuum i taśmy spustowej w obrębie kręgosłupa piersiowego lędźwiowego i kończyny dolnej, technik rozwijających leczenie dystorsji fałd w obrębie kończyny dolnej i kręgosłupa lędźwiowego, regionu OAA – klinicznego wykorzystania technik FDM w leczeniu pacjenta neurologicznego w regionie szyi i regionu otworu podpotylicznego, integracji poznanych technik i wiedzy w celu leczenia pacjenta z problemem spastycznego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny dolnej i górnej, wykorzystania technik FDM Neuro w celu wspomagania leczenia i terapii dziecka z problemem idiopatycznego chodu na palcach itp., technik terapii jamy brzusznej w obrębie przepony, cisterna chyli i ważnych pni limfatycznych, technik tektonicznych i dystorsji fałd w ujęciu neurolimfologii.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu podstaw diagnostyki pacjenta neurologicznego, technik FDM Neuro w leczeniu i terapii dziecka, powięzi powierzchownej, powięzi trzewnej, receptorów powięziowych, anatomii palpacyjnej. Będzie potrafił wykorzystywać techniki rozwijające leczenie dystorsje fałd w obrębie kończyny dolnej i kręgosłupa lędźwiowego, wykorzystywać techniki FDM w leczeniu pacjenta neurologicznego w regionie szyi i regionu otworu podpotylicznego. Będzie posiadał umiejętność integracji poznanych technik i wiedzy w celu leczenia pacjenta z problemem spastycznego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny dolnej i górnej, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką zawodową.

Program szkolenia

 
DZIEŃ I
 • Wprowadzenie do FDM Neuro i szkoleń II stopnia
 • Definicja FDM Neuro i omówienie powięzi powierzchownej, powięzi trzewnej, receptorów powięziowych
 • Neurofizjologiczny rozwój dziecka
 • Podstawy diagnostyki pacjenta neurologicznego
 • Anatomia palpacyjna w teorii i praktyce: przepona, mięsień biodrowo-lędźwiowy, mięsień czworoboczny lędźwi, kanał pachwinowy, ścięgno centralne, powięź Scarpy, powięź Collesa, powięź Campera, powięź piersiowo-lędźwiowa, powięź Toldta, powięź Geroty, powięź Zuckerlanda, powięź Bucka
 • Techniki wyciszania powięzi powierzchownej jako nowe techniki leczenia dystorsji cylindrycznej w obrębie: kończyny dolnej, miednicy i klatki piersiowej
 • Nakierowane techniki ,,układania” i przygotowania pacjenta do zabiegu FDM w obrębie dolnego łańcucha
 • Ćwiczenia praktyczne – dokładna palpacja i terapia w obrębie m.in. powięzi troczkowej kończyny dolnej
 • Ćwiczenia praktyczne – układanie pacjenta do zabiegu, wzmacnianie palpacji w obrębię poznanych wcześniej powięzi i terapia dodatkowymi technikami cylindrycznymi
DZIEŃ II
 • Biomechanika stopy (w kontekście anatomii powięziowej, neuroanatomii, neurofizjologii, patomechaniki)
 • Techniki dystorsji continuum i taśmy spustowej w obrębie kręgosłupa piersiowego, lędźwiowego i kończyny dolnej (specyfika pracy z pacjentem neurologicznym w połączeniu wiedzy z neurofizjologii, integracja technik FDM z innymi metodami terapii trójpłaszczyznową terapią manualną stóp, Kaltenborna, Cyriaxa itp.)
 • Przepona, powięź piersiowo-lędźwiowa i centralny łańcuch wpływający na kontrolę i funkcję napięcia centralnego
 • Praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu receptorów powięziowych oraz integracja technik cylindrycznych, taśmy spustowej i dystorsji continuum w obrębie tułowia i kończyny dolnej
 • Spastyczność – prawdy i mity oraz spojrzenie na problem spastyczności w ujęciu powięzi
 • Praca z pacjentem spastycznym zgodnie z modelem FDM Neuro
 • Ćwiczenie technik manualnych w obrębie przepony, tułowia, miednicy, kończyny dolnej ze szczególnym uwzględnieniem stopy
 • Techniki rozwijające leczenie dystorsji fałd w obrębie kończyny dolnej i kręgosłupa lędźwiowego – rozszerzenie technik poznanych na szkoleniu podstawowym, specyfika ich wykorzystania u pacjenta neurologicznego
DZIEŃ III
 • Autonomiczny układ nerwowy a powięź – jak pracować z centralnym układem nerwowym poprzez powięź zgodnie z technikami FDM
 • Ćwiczenia praktyczne w obrębie kończyny górnej (praca z ręką spastyczną) z uwzględnieniem opracowania regionów w obrębie kręgosłupa szyjnego, śródpiersia istotnych z punktu widzenia autonomicznego układu nerwowego (techniki taśmy spustowej, continuum, cylinder, techniki wyciszające)
 • Region OAA – kliniczne wykorzystanie technik FDM w leczeniu pacjenta neurologicznego w regionie szyi oraz regionu otworu podpotylicznego
 • Techniki FDM Cranio jako integracja i ważna okolica do pracy z pacjentem neurologicznym, dekompresja Komory 4
 • Integracja wcześniej poznanych technik i wiedzy w celu leczenia pacjenta z problemem spastycznego napięcia mięśniowego w obrębie kończyny dolnej, górnej
 • Wykorzystanie technik FDM Neuro w celu wspomagania leczenia i terapii dziecka z problemem idiopatycznego chodu na palcach oraz innymi problemami integracji sensorycznej
DZIEŃ IV
 • Neurolimfologia – czy da się połączyć i wykorzystać wiedzę z zakresu limfatyki i powięzi w celu prowadzenia terapii pacjenta neurologicznego
 • Techniki terapii jamy brzusznej w obrębie przepony, cisterna chyli i ważnych pni limfatycznych
 • Techniki tektoniczne i dystorsje fałd w ujęciu neurolimfologii
 • Praca w obrębie regionu Asterionu i Pterionu, Bregmy i zatok: techniki fałd, techniki continuum oraz techniki wyciszające – kiedy i jak je stosować zgodnie z modelem FDM
 • Ćwiczenia praktyczne i praca z pacjentami:
  - MPDz, SM, udar mózgu itp.
  - dzieci z problemami integracji sensorycznej, idiopatycznym chodem na palcach

Work & Training Service

 • tel: 17 222 69 51
 • fax: 17 222 01 52
 • email: biuro@workts.pl

 • Sielec 1 A
  39-120 Sędziszów Małopolski
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…