Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego, stopy i biodra

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie diagnostyki, planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej uszkodzeń stawu skokowego, stopy i stawu biodrowego. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują z pacjentami i znają podstawowe pojęcia z fizjoterapii, z wykształceniem co najmniej technicznym.

O szkoleniu

 
Cel szkolenia Efekty

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie diagnostyki, planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej uszkodzeń stawu skokowego, stopy i biodra. Po ukończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę z zakresu uszkodzeń stawu skokowego, stopy i biodra, podstaw anatomii i biomechaniki st. skokowego, stopy i biodra, anatomii palpacyjnej struktur w obrębie stopy i obręczy barkowej, będzie potrafił wykorzystywać poznanie techniki do przywrócenia pełnej sprawności u pacjenta. Umie kompleksowo badać staw skokowy i stopę, leczyć „skręcenia stawu skokowego", leczyć zachowawczo uszkodzenia ścięgna Achillesa, leczyć złamanie V kości śródstopia, uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, kompleksowo leczyć Zespół konfliktu udowo-panewkowego, Biodro trzaskające, uszkodzenia obrąbka stawowego. Ma umiejętność kompleksowej oceny diagnostycznej stawu biodrowego, kompleksowego leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, zastosowania fizjoterapii pooperacyjnej zerwanego ścięgna Achillesa, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką zawodową.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu uszkodzeń stawu skokowego, stopy i biodra, podstaw anatomii i biomechaniki st. skokowego, stopy i biodra, anatomii palpacyjnej struktur w obrębie stopy i obręczy barkowej, będzie potrafił wykorzystywać poznanie techniki do przywrócenia pełnej sprawności u pacjenta, będzie potrafił kompleksowo badać staw skokowy i stopę, leczyć „skręcenia stawu skokowego", leczyć zachowawczo uszkodzenia ścięgna Achillesa, leczyć złamanie V kości śródstopia, uszkodzenia więzozrostu piszczelowo-strzałkowego, kompleksowo leczyć Zespół konfliktu udowo-panewkowego, Biodro trzaskające, uszkodzenia obrąbka stawowego. Będzie posiadał umiejętność kompleksowej oceny diagnostycznej stawu biodrowego, kompleksowego leczenia zachowawczego choroby zwyrodnieniowej stawu biodrowego, zastosowania fizjoterapii pooperacyjnej zerwanego ścięgna Achillesa, identyfikowania problemów i znajdowania na nie rozwiązań oraz łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką zawodową.

Program szkolenia

 
DZIEŃ I
 • Podstawy anatomii i biomechaniki stawu skokowego i stopy
 • Anatomia palpacyjna struktur w obrębie stopy
 • Kompleksowe badanie stawu skokowego i stopy: wywiad
 • Badanie funkcjonalne - kompleksowa ocena diagnostyczna stawu skokowego z wykluczeniem uszkodzeń „innych struktur”
 • Patofizjologie stawu skokowego
DZIEŃ II
 • "Skręcenie stawu skokowego" - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie (dokładne postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, analiza, diagnostyczna z wykluczeniem innych struktur: wiązadła strzałkowo-skokowego przedniego - ATFL, wiązadła strzałkowo-skokowego tylnego - PTFL i wiązadła strzałkowo-piętowego - CFL; postępowanie fizjoterapeutyczne w zależności od fazy leczenia: ostra, podostra, przewlekła profilaktyka uszkodzeń„ stawu piszczelowo - strzałkowego
 • Uszkodzenie rozcięgna podeszwowego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie.
 • Uszkodzenie więzozrostu trójgraniastego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie
 • Jałowa martwica guza kości piętowej (choroba Haglunda-Severa) - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta?
 • Uszkodzenie więzozrostu piszczelowo-strzałkowego - wywiad, analiza, badania
DZIEŃ III
 • Uszkodzenie ścięgna Achillesa - wywiad, analiza badania, leczenie zachowawcze.
 • Zerwanie ścięgna Achillesa - fizjoterapia pooperacyjna. Złamanie V kości śródstopia – leczenie.
 • Podstawy anatomii i biomechaniki stawu biodrowego. Anatomia palpacyjna struktur obręczy biodrowej. Kompleksowe badanie stawu biodrowego: wywiad
 • Badanie funkcjonalne - kompleksowa ocena diagnostyczna stawu biodrowego z wykluczenie uszkodzeń innych struktur
 • Patofizjologie stawu biodrowego
DZIEŃ IV
 • Zespół konfliktu udowo-panewkowego (FAI - Femoroacetabular Impingement) - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie.
 • Biodro trzaskające (Snapping Hip Syndrome) - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie
 • Martwica głowy kości udowej - wywiad, analiza badania, co może w takiej sytuacji fizjoterapeuta?
 • Uszkodzenie obrąbka stawowego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie
 • Artroskopia stawu biodrowego - postępowanie fizjoterapeutyczne
DZIEŃ V
 • Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego - wywiad, analiza badania, kompleksowe leczenie zachowawcze
 • Endoprotezoplastyka - fizjoterapia pochirurgiczna.
 • Fizjoterapia pooperacyjna – praktyka.

Work & Training Service

 • tel: 17 222 69 51
 • fax: 17 222 01 52
 • email: biuro@workts.pl

 • Sielec 1 A
  39-120 Sędziszów Małopolski
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…