Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej

Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie diagnostyki, planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej uszkodzeń stawu kolanowego i obręczy barkowej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które na co dzień pracują z pacjentami i znają podstawowe pojęcia z fizjoterapii, z wykształceniem co najmniej technicznym.

O szkoleniu

 
Cel szkolenia Efekty

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie diagnostyki, planowania i przeprowadzenia fizjoterapii zachowawczej i pooperacyjnej uszkodzeń stawu kolanowego i obręczy barkowej. Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada wiedzę z zakresu uszkodzeń stawu kolanowego i obręczy barkowej, anatomii, biomechaniki i patofizjologii stawu kolanowego, patobiomechaniki stawu rzepkowo-udowego, uszkodzeń łąkotek, oceny i interpretacji zakresów ruchu oraz dysfunkcji w obrębie torebki stawowej stawu ramiennego, umie wykorzystać poznanie techniki do przywrócenia pełnej sprawności u pacjenta, zastosować fizjoterapię pochirurgiczną (menisektomia, szycie łękotki, rekonstrukcja ACL i PCL), zastosować postępowanie fizjoterapeutyczne przy uszkodzeniach mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, zastosować fizjoterapię pooperacyjną (oddziaływanie przeciwzapalne, pochirurigczną terapię manualną). Ma umiejętność leczenia zachowawczego Zespołu Ciasnoty Podbarkowej, identyfikowania problemów, znajdowania na nie rozwiązań oraz łączenia poznanych metod z innymi w pracy z pacjentem dla najlepszego efektu fizjoterapii.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę z zakresu uszkodzeń stawu kolanowego i obręczy barkowej, anatomii, biomechaniki i patofizjologii stawu kolanowego, patobiomechaniki stawu rzepkowo-udowego, uszkodzeń łąkotek, oceny i interpretacji zakresów ruchu oraz dysfunkcji w obrębie torebki stawowej stawu ramiennego. Będzie potrafił wykorzystać poznanie techniki do przywrócenia pełnej sprawności u pacjenta, zastosować fizjoterapię pochirurgiczną (menisektomia, szycie łękotki, rekonstrukcja ACL i PCL), zastosować postępowanie fizjoterapeutyczne przy uszkodzeniach mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego, zastosować fizjoterapię pooperacyjną (oddziaływanie przeciwzapalne, pochirurigczną terapię manualną). Będzie posiadał umiejętność leczenia zachowawczego Zespołu Ciasnoty Podbarkowej, identyfikowania problemów, znajdowania na nie rozwiązań oraz łączenia poznanych metod z innymi w pracy z pacjentem dla najlepszego efektu fizjoterapii.

Program szkolenia

 
DZIEŃ I
 • Anatomia i biomechanika stawu kolanowego.
 • Anatomia palpacyjna.
 • Strategia badania.
 • Wywiad.
 • Badanie stawu kolanowego.
 • Patofizjologie stawu kolanowego.
DZIEŃ II
 • Staw rzepkowo-udowy: patobiomechanika, wywiad, interpretacja badania.
 • Staw rzepkowo-udowy: leczenie zachowawcze (fizjoterapia).
 • Tendinopatia ścięgna mięśnia czworogłowego uda – „kolano skoczka”: leczenie zachowawcze (fizjoterapia).
 • Uszkodzenia łąkotek: patofizjologia, epidemiologia, wywiad, interpretacja badania.
 • Uszkodzenia łąkotek: fizjoterapia pochirurgiczna po zabiegach menisektomii oraz szycia łąkotki.
 • Uszkodzenia więzadło pobocznego piszczelowego (MCL) oraz więzadeł łąkotkowo-piszczelowych: patofizjologia, wywiad, interpretacja badania, fizjoterapia zachowawcza.
 • Więzadło krzyżowe przednie (ACL): patofizjologia, epidemiologia, wywiad, interpretacja badania, fizjoterapia przedzabiegowa.
DZIEŃ III
 • Więzadło krzyżowe przednie: fizjoterapia po zabiegu rekonstrukcji ACL.
 • Więzadło krzyżowe tylne (PCL): patofizjologia, epidemiologia, wywiad, interpretacja badania, fizjoterapia po zabiegu rekonstrukcji PCL.
 • Fizjoterapia pochirurgiczna w obrębie stawu kolanowego: menisektomia, szycie łąkotki, rekonstrukcja ACL i PCL – zajęcia praktyczne.
 • Fizjoterapia pochirurgiczna w obrębie stawu kolanowego: menisektomia, szycie łąkotki, rekonstrukcja ACL i PCL – zajęcia praktyczne – kontynuacja.
 • Podstawy anatomii i biomechaniki kompleksu barkowego.
 • Badanie funkcjonalne: Wykluczenie dysfunkcji odcinka szyjnego kręgosłupa.
 • Badanie funkcjonalne: staw barkowo-obojczykowy.
 • Badanie funkcjonalne: oglądanie oraz ocena dysfunkcji w obrębie łopatki według Kiblera.
 • Badanie funkcjonalne: ocena i interpretacja zakresów ruchu oraz dysfunkcji w obrębie torebki stawowej stawu ramiennego, "bolesny łuk”
DZIEŃ IV
 • Badanie funkcjonalne: Niestabilność stawu ramiennego: TUBS, AMBRI.
 • Badanie funkcjonalne: Zespół Ciasnoty Podbarkowej - Impingement Syndrome.
 • Badanie funkcjonalne: uszkodzenia mięśniowe (stożek rotatorów): m. nadgrzebieniowy, m. podgrzebieniowy, m. podłopatkowy, m. dwugłowy ramienia.
 • Badanie funkcjonalne: ocena uszkodzeń obrąbka stawu ramiennego: SLAP, Bankart.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne: "Zamrożony bark".
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne: staw barkowo-obojczykowy.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne: uszkodzenie mięśnia nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne: leczenie zachowawcze Zespołu Ciasnoty Podbarkowej - Impingement Syndrome.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne: tendinopatia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia - LHB tendinosis
DZIEŃ V
 • Chirurgia i postępowanie pooperacyjne: artroskopia i akromioplastyka.
 • Chirurgia i postępowanie pooperacyjne: uszkodzenia obrąbka stawowego oraz niestabilność TUBS.
 • Chirurgia i postępowanie pooperacyjne: szycie ścięgien stożka rotatorów stawu ramiennego.
 • Postępowanie fizjoterapeutyczne: rytm ramienno-łopatkowy.
 • Fizjoterapia pooperacyjna: oddziaływanie przeciwzapalnie.
 • Fizjoterapia pooperacyjna: opracowanie blizny pooperacyjnej.
 • Fizjoterapia pooperacyjna: pochirurgiczna terapia manualna.

Work & Training Service

 • tel: 17 222 69 51
 • fax: 17 222 01 52
 • email: biuro@workts.pl

 • Sielec 1 A
  39-120 Sędziszów Małopolski
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…